Đây là dòng máy cày bánh bự sinh ra phục vụ cho vùng đất lầy 2 cầu chạy bùn lầy vừa mạnh vừa lanh lẹ

Đây là dòng máy cày bánh bự sinh ra phục vụ cho vùng đất lầy 2 cầu chạy bùn lầy vừa mạnh vừa lanh lẹ


SUBSCRIBE FOR MORE VIDEOS, THANKS !

11 thoughts on “Đây là dòng máy cày bánh bự sinh ra phục vụ cho vùng đất lầy 2 cầu chạy bùn lầy vừa mạnh vừa lanh lẹ

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *