පිටිමකුනා පාලනය ගස්ලබුවගාවේ,pitimakuna palanaya ,In papaya cultivation

පිටිමකුනා පාලනය ගස්ලබුවගාවේ,pitimakuna palanaya ,In papaya cultivation


20 thoughts on “පිටිමකුනා පාලනය ගස්ලබුවගාවේ,pitimakuna palanaya ,In papaya cultivation

  • මගේ ගස්ලබු ගස් වල කොළ යට දිරා ගිය පුස් වගේ රෝගයක් හැදිලා තියනවා. ඒ සදහා කුමක්ද කල යුත්තේ

  • Ayubovan sir, mama rose pela, miris pela, takkali pela, komarika, mekaral n anekuth mal pela bohamayak pela hadanava mata evata goma pohora yodana andama kiyannako, rasayanika pohora danna man kemati nehe please 🙏🙏

  • වටිනා උපදෙස් ඔබ දුන්නෙ . ගොඩක් ස්තුතියි , හොදට ගෙඩි එන්න තක්කාලි ගසක් හදා ගන්න කියල දෙන්න

  • මහත්මයා, වගාවක් කරනකොට මාස් කන්නය යල කන්නය කියලම වගා කරන්ඩ ඕනෙද එහෙම නැතිව කරන්ඩ බැරිද?🙏

  • අයියා මට ඔබ තුමාගේන් දෙල් පැලයක් ගන්න පුලුවන්ද

  • බොහොම esthutie ඔබ තුමාට.නිවැරදිව කෙසෙල් පැළයක් sitawana ආකාරය කියලා දෙන්න පුළුවන්ද

  • ස්තුතියි නිහාල් මහත්තයා .කරපිංචා ගහට හැදෙන කලුපුස් එකටත් ප්‍රතිකාර යක් කියන්න .තෙරැවන් සරනයි .

  • නිවන්ත මල්ලිට ට්‍රීට් එකක් දෙන්න වෙයි අය්යේ මන් ඔයව දැනගත්තෙ මල්ලි කියපු නිසා…🤗🤗🤛

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *